HỌC BỔNG 100% TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI MỸ NĂM HỌC 2022-2023

HỌC BỔNG 100% TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI MỸ NĂM HỌC 2022-2023

Tiếp nối chương trình HỌC BỔNG DU HỌC HOA KỲ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC trong những năm trước đây, chương trình năm 2022 vẫn tiếp tục tuyển sinh các em trong độ tuổi lớp 9 ,10,11 với nhiều hỗ trợ chi phí hấp dẫn từ Tổ chức và công ty Đại diện

Hc bng toàn phn 1 năm trung hc ti Hoa Kỳ do B Ngoi giao cp phép. T chc ISE là đơn v đã điu phi chương trình này cho hc sinh trung hc đến t 45 quc gia. Bài chia s này chúng tôi chia s các thông tin cn thiết cho quý ph huynh hiu rõ hơn v chương trình tuyt vi này

1. MC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

• Trao đi, giao lưu văn hoá M

• Kết ni vi ngưi M

• Đi tương: tp trung vào hc sinh trung hc

2. NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

• Đưc hc 1 năm min phí

• Đưc nhà bn x nhn nuôi (các gia đình này đu mang quc tch M, là công dân M đt đ tiêu chun theo T chc đưa ra)

3. LI ÍCH:

• Host quan tâm như con cái ca h

• 2 ba ăn/ ngày, ba trưa ăn ti trưng

• Tham gia hot đng cùng gia đình vào cui tun

• Nh môi trưng “thun M” ch có hc sinh M và nưc khác, rt ít Vit nam nên tiếng Anh đưc ci thin rt nhiu

4. ĐIU KIN TUYN SINH:

• Tiếng Anh: ELTiS trên 224

• Đim trung bình hc tp: 7.0

• Hc sinh cn phi t lp, hoà đng, ci m, dám tri nghim, t chăm sóc bn thân, biết t gii quyết các vn đ

5. QUY ĐNH CA CHƯƠNG TRÌNH

• Tuân th theo quy đnh ca chương trình đưa ra trưc khi ký cam kết tham gia chương trình

• Host đã thay b m đ quyn đưc chăm sóc, bo v con trong quá trình hc ti M cho nên mi vic đi li cn đưc t chc và nhà host thông qua

6. TI SAO NHIU HC SINH  KHÔNG THÀNH CÔNG?

• Đi vi các bn sang hc lp 12 ti M, không có s chun b v các bài thi TOEFL/ IELTS

• Sc văn hóa

• Không hòa đng, ci m

• Không ch đng

7. Các câu hi khác:

Q: Hc hết lp 12 thì kế hoch sau như thế nào?

A: Cao đng/ Đi hc . cn chun b sn các đim IELTS/ TOEFL, tài chính

Q: Có đưc nhn bng tt nghip lp 12 không?

A; Không cam kết, tùy theo quy đnh tng bang. Có th thay thế bng GED

Q: Tham gia chương trình này có đưc chn vùng/ bang không?

A: Đưc. Chn bang 700$, vùng 500$, các bang New York,Florida, Texas: 800$, California : 1000$

Q: Có đưc v nhà ngưi thân không?

A: Không đưc. K c khi b m mun sang thăm cn phi xin phép t chc và gia đình host.

8. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a. Hc sinh phi hoàn thành hồ sơ đăng ký theo mẫu (Application Form) ca t chc kèm theo bài thi ELTiS và chng nhn kết qu thi English certificate theo mẫu) t Đi din tuyển sinh (Agent)

b. Giấy khai sinh: bn sao có mc đ và bn dch sang tiếng Anh có dấu xác nhn ca Agent

c. Bn sao h chiếu (bn scan)

d. Hình th 4x6 cm hoc 5x5 cm (nét mt cưi khi chp)

e. Ít nhất 5 tấm hình sinh hot chp chung vi gia đình, ba m, bn... có chú thích theo hình

f. Ký đồng ý mẫu Double placement: về vic hc sinh đưc sp xếp cùng hc sinh quốc tế khác

g. Ký đồng ý mẫu Travel authorization: về vic cho hc sinh tham gia các chuyến du lch ca

chương trình

h. Bn dch sang tiếng Anh hc b ca 3 năm gần nhất có dấu xác nhn ca Công ty dch thut hoc ca công ty đi din

i. Bn chính hc b ca 3 năm gần nhất (bn scan)

ĐĂNG KÍ DỰ THI 

  • Phí thi : miễn phí 100% cho học sinh đăng kí trước 31/12/2021. ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY
  • Hình thức thi: Bài kiểm tra năng lực gồm kỹ năng Nghe & Đọc  tại văn phòng công ty NEWSTAR GLOBAL hoặc online với học sinh các tỉnh thành ngoài khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội
  • Thời gian thi: Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi trên trang page DU HỌC NEWSTAR 

 

NEWSTAR AWARDS:

  • Tặng 200$ phí dịch vụ và phí làm hợp đồng cho các học sinh khi đăng kí tham gia chương trình (áp dụng có điều kiện)
  • Đăng kí và đặt cọc tham gia chương trình trước 31/12/2021 , phí chương trình ưu đãi chỉ còn USD 9,900

Mi chi tiết xin liên h đi din chính thc ti Vit Nam

Mi chi tiết xin liên h: NEWSTAR GLOBAL

Tng 6 tòa nhà Vit Á, S 9 Duy Tân, Cu giy, Hà ni. 

+ Tel: 024- 66874646 - Hotline: 0934448286

🌎Website: www.newstarglobal.edu.vn