Volunteer work có phải là hoạt động được các trường đánh giá cao hay không?

Volunteer work có phải là hoạt động được các trường đánh giá cao hay không?

Hoạt động tình nguyện là những công việc chúng ta tự nguyện làm mà không được trả công. Mẹ Teresa từng nói :" Not all of us can do great things but we can do small things with great love"

Hoạt động tình nguyện là những công việc chúng ta tự nguyện làm mà không được trả công!
99 % học sinh cấp ba tại Mỹ đều tham gia có hoạt động tình nguyện này tại địa phương hay tại trường học.
Rất nhiều trường cấp 3 tư thục hoặc nội trú họ còn yêu cầu các học sinh phải làm đủ số giờ tình nguyện mới được tốt nghiệp. Như vậy hoạt động tình nguyện không phải là một hoạt động được ghi điểm cộng quá lớn trong hồ sơ của học sinh. Vậy phải làm như thế nào để biến hoạt động tình nguyện được chú ý với hội đồng tuyển sinh?
1. Hoạt động tình nguyện phải do mình tạo ra mình làm chủ dự án mình dành thời gian tâm huyết cho dự án đó 
2. Hoạt động tình nguyện đó mang lại lợi ích gì cho bạn và cộng đồng bạn học được gì từ hoạt động tình nguyện đó.
3. Bạn phải dành từ 50 đến 200h cho hoạt động tình nguyện mà bạn chọn làm để thì hiện với hội đồng tuyển sinh rằng bạn làm việc đó với một quyết tâm giành thời gian và tâm huyết cho hoạt động này! Mô tả rõ hoạt động này giúp ích được gì cho bạn trong tương lai, bạn học được gì từ hoạt động này. 
Tuy nhiên, Nếu bạn không cảm thấy thích làm công việc tình nguyện thì bạn có thể chọn một công việc khác để làm. Hoạt động mà bạn muốn làm nổi bật với hội đồng tuyển sinh ví dụ như bạn có thể chơi đàn, có thể làm đồ trang trí bằng giấy, có thể nhảy, hay viết lách tùy tất cả các hoạt động mà bạn chọn nói chung phải thể hiện được đam mê và tâm huyết của bạn dành thời gian cho hoạt động này Và phải thể hiện tài năng xuất sắc ở lĩnh vực bạn chọn!


Chúc các bạn thành công!

Tác giả: Hương Vũ