Các Khóa Học ESL tại SMEAG, Philippines

Các Khóa Học ESL tại SMEAG, Philippines

"Tối Đa Hóa Tiếng Anh Trong Thời Gian Ngắn Nhất" Khóa học ESL có thể tạo sự thay đổi lớn nhất khi đàm thoại Anh Văn cơ bản trong thời gian ngắn nhất (620 phút mỗi ngày). Được tập trung vào 4 module (Nge, Nói, Đọc, Viết), được cải thiện qua việc đào tạo cân bằng giữa các kỹ năng. Khóa ESl là bước đệm trước khi tham gia các khóa học cao hơn như (TOEIC, IELTS, CAMBRIDGE, v.v.)