BÀI THI ELTiS

BÀI THI ELTiS

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

Bài thi ELTiS sẽ kéo dài trong thời gian 120 phút, bạn sẽ trãi qua 2 phần theo thứ tự : nghe - đọc - viết. Trước mỗi phần thi đều có hướng dẫn, các bạn nên đọc/nghe, suy luận, hiểu,...để có thể làm bài chính xác, đạt kết quả cao.

Một số lưu ý : 
1 - Bài thi ELTiS online có thể hỗ trợ trên desktop, laptop, mobile.
2 - Thí sinh bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ nếu không kết quả sẽ không được công nhận.
3 - Đảm bảo đường truyền internet ổn định, nên kiểm tra loa máy tính/headphone để đảm bảo phần nghe tốt và rõ ràng.
4 - Phải click chọn câu trả lời (theo yêu cầu) không được bỏ trống, sau đó click XÁC ĐỊNH TRẢ LỜI để chuyển qua làm câu hỏi kế tiếp. Bài thi không cho phép quay lại câu hỏi trước và không được tạm dừng.
5 - Thời gian làm bài ở mỗi phần sẽ đếm ngược, thể hiện ở ngay trên đầu bài thi
6 - Thời gian quy định chung cho toàn bài thi là 120 phút, bao gồm : nghe, đọc, viết. Quá thời gian chương trình sẽ tự động chuyển qua phần thi kế tiếp. 
7 - Tổng số các câu trong bài thi là : nghe (24), đọc (26). Thứ tự các phần thi, tổng số câu hỏi được thể hiện trên mỗi bài thi
8 - Thứ tự các câu hỏi trong bài thi sẽ thể hiện ngẫu nhiên (không theo thứ tự mặc định)
9 - Kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi kết thúc bài thi.
10 - Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh gặp sự cố về kỹ thuật vui lòng gọi số hotline để được hỗ trợ
 
CHÚC CÁC EM ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI NÀY!