Khoá tiếng Anh giao tiếp người lớn

Khoá tiếng Anh giao tiếp người lớn

Khoá học thông dụng nhất mà người lớn quan tâm đó là giao tiếp. SMEAG trường Anh ngữ lớn nhất tạii Philippines đã biên soạn chương trình học dựa trên khung Cambridge để chuẩn hoá bằng cấp cho học viên ngay sau khi hoàn thành khoá học.

ESL là viết tắt của chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Chương trình này nhằm cải thiện các kỹ năng tiếng Anh để sinh viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ có thể sống và học mà không gặp khó khăn trong môi trường nói tiếng Anh.

 

Khóa học SMEAG của Cambridge cung cấp cho sinh viên học tiếng Anh từ cấp độ sơ cấp đến nâng cao thông qua chương trình giảng dạy Cambridge. Học sinh sẽ cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua đào tạo cân bằng trong bốn mô-đun (Nghe / Đọc / Viết / Nói) và họ sẽ có thể có được chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ thông qua khóa học ESL của Cambridge.  

 

1. Mô tả chương trình

COURSE 

Course 1

Course 2

Course 3

Course 4

KET

PET

FCE

CAE

-

06:40-08:00

Lớp Sparta sáng (Step-Up1, Step-Up2, Từ vựng nâng cao)

1

08:40-09:25

1:1 Kỹ năng nghe (by Cambridge)

2

09:30-10:15

1:1 Kỹ năng nói (by Cambridge)

3

10:25-11:10

1:1 Kỹ năng đọc (by Cambridge)

4

11:15-12:00

1:1 Kỹ năng viết (by Cambridge)

5

13:00-13:45

1:4 Thảo luận A

6

13:50-14:35

1:4 Thảo luận B

7

14:45-15:30

 Lớp tự chọn A [Survival English, English Expressions, Speak up, Music]

8

15:35-16:20

9

16:30-17:15

 Lớp tự chọn B [Survival English, English Expressions, Speak up, Music]

10

17:20-18:05

11

19:00-19:45

 Lớp Sparta tối (Thực hành Cambridge) / 1:1 Lớp nói (ESL2)

12

19:50-20:35

Yêu cầu

Không

SMEAG 1H / KET 133 IELTS 3.0 / TOEFL 30 BULATS 33 / TOEIC 400

SMEAG 2M / PET 147 IELTS 4.0 / TOEFL 50 BULATS 43 / TOEIC 540

SMEAG 4L / FCE 173 IELTS 6.5 / TOEFL 90
BULATS 74 / TOEIC 860

Chứng chỉ chính thức hoặc điểm kiểm tra đầu vào

Ghi chú

 * Học viên được yêu cầu tham gia kiểm tra thực nghiệm (Mock Test) Cambridge hàng tuần
* ESL2 1:1 Lớp nói: Thứ 2 đến thứ 6(trừ thứ 5). (Thứ 5 Mock Test)

 

2. ESL2 - Bổ sung kỹ năng nói

Chương trình

4 kỹ năng [L/S/R/W]

Thảo luận

Kiểm tra
(Mỗi thứ 5)

1:1 Luyện nói
[Phát âm và âm điệu]

ESL1

O

O

O

X

ESL2

O

O

O

O

 

3. Tại sao chọn học ESL tại SMEAG?

  • Là địa điểm Cambridge được ủy quyền và duy nhất, sau khi kết thúc khóa học, học sinh có thể đăng kí thi tại trường
  • Kiểm tra mock test hàng tuần
  • Viết nhật ký đỏ hàng ngày
  • Đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm
  • Học viên đa dạng quốc tịch

Campus Capital nơi đào tạo khoá học