Quá trình thanh toán

Quá trình thanh toán

Phí ghi danh được thanh toán khi hoàn thành xong quá trình đăng kí nhập học Đăng kí nhập học vào trường: Thanh toán 50% chi phí chương trình trước khi nhận I-20 Sau khi hoàn thành xong thủ tục, có visa học sinh thanh toán 50% còn lại.

Chi phí chương trình được chia như sau:

  • Phí ghi danh được thanh toán khi hoàn thành xong quá trình đăng kí nhập học
  • Đăng kí nhập học vào trường: Thanh toán 50% chi phí chương trình trước khi nhận I-20
  • Sau khi hoàn thành xong thủ tục, có visa học sinh  thanh toán 50% còn lại
Quy trình làm hồ sơ
 
Điền vào đơn đăng kí dưới đây

Giấy tờ chuẩn bị gồm có:
  • Học bạ, bảng điểm 3 năm học gần nhất
  • Bài thi SLEP: trên 50 điểm
  • Thư giới thiệu của học sinh
  • Hóa đơn, phí ghi danh
Các trường sẽ đánh giá học sinh qua các tiêu chí:
  • Nhu cầu của học sinh, và mục đích tham gia chương trình
  • Học bạ và trình độ tiếng Anh
  • Tính cách , sự trưởng thành của học sinh thể hiện qua thư giới thiệu cá nhân, thư giới thiệu của thầy cô giáo, và bài phỏng vấn với đại diện trường