Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại

Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại

Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại Dành Cho Tiếng Anh Thương Mại Chuyên Nghiệp Và Luyện Thi Chứng Chỉ BULATS. BULATS (Busines Language Testing Service) kỳ thi kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ của trường Đại học CAMBRIDGE ENGLISH. Hiện nay có hơn 11.000 công ty và các tổ chức trên toàn thế giới sử dụng BULATS để cải thiện tiếng Anh thương mại của nhân viên. Chương trình được sử dụng quốc tế trong thương mại và công nghiệp cho mục đích tuyển dụng, xác định và cung cấp các nhu cầu đào tạo và tiếp nhận vào học các khóa học liên quan đến thương mại tại các trường quốc tế.