Tại sao bạn chọn chương trình này?

Tại sao bạn chọn chương trình này?

Trường còn thêm các hoạt động thể thao và các hoạt động ngoài trời rất thiết thực, bất cứ học sinh nào cũng được tham gia mà không bị cấm đoán.

Tại sao chọn chương trình này?
  • Lựa chọn các trường từ nhiều bang như Los Angeles, The San Francisco Bay area, Boston, Chicago, Seattle
  • Được nhận bằng tốt nghiệp nếu bạn học hết lớp 12 bên đó
  • Nhận bảng điểm và có thể apply vào trường Đại học, Cao đẳng mà bạn muốn
  • Tham gia các môn thể thao yêu thích
  • Được ở cùng nhà host
  • Nhập học vào kì mùa Thu hoặc kì mùa Xuân
  • Nhận đăng kí nhập học muộn hơn