Chuẩn bị International Certification Of Finances (ICOF)

Chuẩn bị International Certification Of Finances (ICOF)

Để tải ICOF, bạn hãy tìm trên google cụm từ “ICOF” cùng với năm mà bạn đang nộp đơn cộng 1 và cộng 2. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn vào cuối năm 2013, bạn hãy tìm theo cụm từ “ICOF 2014-2015”. Nếu bạn không ghi rõ năm trong khi tìm, bạn có thể sẽ tải về bản 2013-2014, và bản này là không hợp lệ.

1. Hướng dẫn

- Để tải ICOF, bạn hãy tìm trên google cụm từ “ICOF” cùng với năm mà bạn đang nộp đơn cộng 1 và cộng 2. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn vào cuối năm 2013, bạn hãy tìm theo cụm từ “ICOF 2014-2015”. Nếu bạn không ghi rõ năm trong khi tìm, bạn có thể sẽ tải về bản 2013-2014, và bản này là không hợp lệ.
- Đối với những câu hỏi mà bạn không có thông tin để điền, bạn hãy ghi “0” hoặc “N/A”, chứ không nên để trống.
2. Permanent address: Nếu bạn ở cùng với gia đình của bạn, bạn chỉ cần điền địa chỉ nhà bạn. Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ gia đình bạn. Bạn không cần điền địa chỉ nhà trong hộ khẩu nếu địa chỉ nhà trong hộ khẩu khác với địa chỉ nhà bạn.
3. Mailing address: Nếu bạn không ở cùng với gia đình bạn mà thuê nhà hoặc ở trọ nhà người quen, bạn hãy điền địa chỉ nơi bạn đang ở. Đây là địa chỉ mà thư và tài liệu của các trường sẽ được gửi đến trong trường hợp bạn điền vào phần này. Nếu bạn không điền phần này, thư và tài liệu sẽ được gửi đến địa chỉ trong phần Permanent address.
7. Expected visa type: Hầu hết học sinh Việt Nam sang Mỹ học nhận visa dạng F-1 nên bạn hãy đánh dấu vào ô F-1.
8. Enter the…: Đây là nơi bạn khai báo khoản đóng góp của gia đình dưới các hình thức khác nhau. 
+  Ở Family’s phần 8a, bạn lấy số tiền tiết kiệm hoặc gửi trong tài khoản ngân hàng của gia đình chia 4, và điền kết quả vào cả 4 ô.
+ Ở phần 8b, bạn ghi khoản đóng góp từ thu nhập của gia đình vào cả 4 ô. Bạn cần đính kèm chứng nhận thu nhập (income statement).
+ Ở phần 8c, bạn ghi khoản đóng góp từ nguồn khác với gia đình bạn, ví dụ như các tổ chức cung cấp học bổng cho học sinh quốc tế. Bạn cần đính kèm chứng nhận về khoản đóng góp này nếu có. Nếu bạn không có thì hãy ghi “0” và “N/A”.
+ Ở phần 8d, bạn ghi khoản đóng góp từ các tổ chức hoặc đơn vị chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính cho bạn. Nếu bạn không nhận hỗ trợ từ bất kì tổ chức hoặc đơn vị nào như vậy thì hãy hãy ghi “0” và “N/A”
9. Official certification…: Đối với phần Signature of bank official, bạn không nên đem đơn này ra ngân hàng và xin chữ kí của nhân viên ngân hàng, vì thông thường họ sẽ không đồng ý. Thay vào đó, bạn hãy đính kèm chứng nhận tiền gửi ngân hàng (bank statement) với tờ đơn này.
10. What is the…: Bạn hãy điền tỉ giá của ngày mà bạn điền đơn. Bạn nhớ ghi chữ “VND” sau số tiền. Ví dụ: 21000 VND = $1.
11. Does your government… : Bạn hãy chọn “No” và bỏ trống phần ở dưới câu này.
12. Do you have…: Emergency fund là khoản tiền bạn có thể dùng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra khi ở bên Mỹ. Khoản tiền này thường đến từ thẻ ghi nợ (credit card) có giá trị toàn thế giới, hoặc từ tài khoản ở một ngân hàng Mỹ. Bạn có thể thiết lập một tài khoản ở một ngân hàng Mỹ ngay từ khi còn ở Việt Nam bằng nhiều cách, và chuyển một khoản tiền vào tài khoản đó để làm khoản tiền khẩn cấp. Nếu bạn có hai nguồn tiền trên thì bạn hãy điền chi tiết vào phần này. Nếu không, bạn hãy chọn “No”.
13. How will you pay…: Bạn có thể ghi "My family’s income” hoặc “My family’s saving”.
14. What is the total…: Bạn cần điền khoản tiền bạn dự tính đem theo trong người khi bạn đến Mỹ. Học sinh Việt Nam thường mang trong người 500-1000$ khi đến Mỹ.
15. Do you plan…: Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này trên thực tế không quan trọng, vì kế hoạch của bạn có thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn nên chọn “No”, để không phải điền hai câu 16 và 17.
2. Cách gửi ICOF
- Các trường thường yêu cầu bạn gửi ICOF thông qua đường bưu điện.  Nếu bạn không muốn gửi qua đường bưu điện, bạn có thể viết thư xin phép trường cho gửi ICOF qua email.
Bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ:
NEWSTAR VIETNAM
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Ford Thăng Long - 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội
Email: huong.vu@newstarvietnam.com
Tel: 0985578686
Văn phòng phía Nam:
30/1C Ngô Thời Nhiệm. P7, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tel: 0909885373