Danh sách các trường Công lập có chi phí dưới 25,000 usd

Danh sách các trường Công lập có chi phí dưới 25,000 usd

Cập nhật danh sách các trường đã bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2021 -2022.

 

STT Tên trường Bang Highlight Có cấp bằng tốt nghiệp không? Yêu cầu điểm ELTiS
1 Mesa Public Schools Arizona Largest Public School District in Arizona, rated B on Niche 215
2 Sequoia Charter Schools  Arizona   Không 215
3 Torrance Unified School District - Torrance High School California Blue Ribbon School, A- on Niche 215
4 Poudre School District Colorado A on Niche, Robotics, Woodie Flowers Award, #7 Best School Districts in Colorado 214
5 Indian River Charter High School Florida A- on Niche Có (Rất khó) 206
6 Kokomo Center Schools Indiana Offer IB, 28 AP courses, strong dual credit programs 215
7 Scottsburg High School Indiana Strong Sport Programs 206
8 Ipswich Public Schools Massachusetts Blue Ribbon School, A on Niche Không 215
9 Rochester Public Schools Michigan A on Niche, top 5 in MI 220
10 Provo School District Utah B on Niche Không 215
11 South Sanpete School District - Gunnison Valley High School Utah B- on Niche Không 215
12 Tacoma Public Schools Washington B- on Niche 215

 

Liên h Đi din trường ti Vit Nam
NEWSTAR GLOBAL
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024- 66874646  -  Hotline: 0906649986 - 0934 448286
Website: www.newstarglobal.edu.vn