Giám đốc đào tạo

Giám đốc đào tạo

Thầy Jason đã từng dành được rất nhiều học bổng danh giá như: Foreign Language Area Studies Fellowship, Provost Cornell Diversity Award, hay Blakemore Freeman Fellowship. Ngoài ra Thầy còn được nhận giải thưởng và được công nhận là người đồng sự tích cực của một số quỹ học bổng xã hội lừng danh như: Phi Beta Kappa Society, quỹ Nom Preservation, quỹ Henry Luce và chương trình học bổng Fulbright nổi tiếng thế giới.

 Giám đốc đào tạo - Thầy Jason

   
Master’s Degree from Cornell University in Language & Literature, specializing in philology Thầy là người có khả năng nói thành thạo 3 ngôn ngữ: Anh, Trung, Việt. Với những thành tích và kinh nghiệm lâu năm, Thầy là người đã thành công trong việc giúp đỡ các sinh viên Việt nam nhận học bổng cao tại các trường Đại học danh tiếng tại Mỹ

Thầy Jason đã từng dành được rất nhiều học bổng danh giá như: Foreign Language Area Studies Fellowship, Provost Cornell Diversity Award, hay Blakemore Freeman Fellowship.
 
Ngoài ra Thầy còn được nhận giải thưởng và được công nhận là người đồng sự tích cực của một số quỹ học bổng xã hội lừng danh như: Phi Beta Kappa Society, quỹ Nom Preservation, quỹ Henry Luce và chương trình học bổng Fulbright nổi tiếng thế giới.
 
Thầy chuyên phụ trách dạy SAT, TOEFL, ESSAY, dạy phỏng vấn, giúp học sinh hoàn thiện hồ sơ xin học bổng tại các trường Đại học tại Mỹ. 
 
 Description: http://newstar-edu.vn/images/Album/504.png